Nihal Mühendislik

 

Yapı Güçlendirme ve Restorasyon Merkezi

 

Rölöve Çalışmalarımız

 

Binanın mimari ve taşıyıcı sistem projeleri mevcut değilse, yeni mimari ve taşıyıcı sistem projesi çizilir. Projeleri mevcut olan binalarda ise yapının projelere uygunluğu kontrol edilir.
Rölöve aşamasında şu işlemler gerçekleştirilir;
- Betonarme elemanların ve duvarların plandaki yerleri belirlenir,
- Eksen açıklıkları ölçülür, Yükseklikler ölçülür,
- Eleman boyutları belirlenir,
- Kısa kolon ve benzeri yapısal düzensizlikler belirlenir,
- Hesap modelinin oluşturulması için gerekli bilgilerin edinilmesi,
- Temel sistemi belirlenir,
- Bina hasar tespiti yapılır,
- Binanın cephe görünüşleri ve önemli detayları fotoğraflanır.

Donatı Tespit Çalışmalarımız

 

Binanın bilgi düzeyi derecesi ve büyüklüğüne bağlı olarak değişen sayıda deprem yönetmeliğinde belirtildiği şekilde; kolon, kiriş ve perdelerde paspayı sıyrılması işlemi yapılmaktadır. Korozyon gözlenen elemanlar kapasite hesaplarında dikkate alınacağından planda işaretlenmektedirler. Bindirme boyları tespit edilmektedir. Gerekli incelemelerin yapılmasından sonra sıyrılan yüzeyler tamir harcı ile kapatılmaktadır. Paspayı sıyrılmayan elemanlar donatı tespit cihazıyla röntgenlenmekte ve donatı yerleşimi tespit edilmektedir. Kolon ve kirişlerde etriye sıklaştırma kontrolü yapılmaktadır.

Malzeme Dayanımlarının Belirlenmesi

 

Deprem Yönetmeliği’ne uygun olarak, gerekli sayıda beton numuneleri (karot) kolon ve perdelerden alınır. Binada yapılan tahribatsız yöntemler ve binadan alınan beton numunelerinin (karot) kırılması sonucunda mevcut beton dayanımı belirlenir. İncelemelerden sonra karot alınan bölgeler tamir harcıyla doldurulur. Deprem Yönetmeliği’ne uygun olarak, gerekli sayıda donatı numunesi alınarak, labaratuarda donatının akma ve kopma dayanımları belirlenir. Korozyon gözlenen elemanlar tespit edilir.

Güçlendirme Öneri Raporu

 

Deprem güvenlik inceleme ve analiz çalışmaları değerlendirilip öneri raporu haline getirilir. Rapor; binanın depreme dayanıklılık bakımından mevcut durumu ile güçlendirme çözüm önerilerini kapsayacak şekilde hazırlanır. Güçlendirmenin gerekliliği halinde takviye projesi bu öneri raporu kapsamında yapılır.

Güçlendirme Projelerinin Yapımı ve Uygulanması

 

Güçlendirmenin gerekliliği halinde güçlendirme öneri raporu sonuçları doğrultusunda güçlendirme projeleriniz hazırlanır ve bu konuda tecrübeli ekiplerimizle bizim kontrollüğümüz doğrultusunda uygulamaya geçirilir.
Yapısal Güçlendirme ve Onarım Uygulamalarımız;
- Betonarme mantolama ve perde ilavesi ile güçlendirme,
- Çelik elemanlar ile güçlendirme,
- Epoksi enjeksiyon ile beton çatlaklarının onarılması,
- Kimyasal ankaraj harçları ile filiz ekimi ve rot ankrajı,
- Yüksek mukavemetli beton harçları ile onarım,
- Endüstriyel tesis ve deniz yapıları betonarme onarım ve güçlendirme,
- Yapılarda deprem tahkiki ve güçlendirmesi,

Mimari ve Statik Uygulama Projelerinizin Çizimi, Çözümü ve Uygulanması

 

Güncel Yönetmeliklere uygun olarak mimari projeleriniz itina ile hazırlanır, Mimari Projelerinize yine Güncel Yönetmeliklere uygun olarak Statik projeleriniz hazırlanır. Hazırlanan Projeleriniz kalitesine ve iş tecrübesine güvendiğimiz ekiplerimizce kontrolümüz doğrultusunda uygulamaya geçirilir.

2007 Deprem Yönetmeliğine Göre Mevcut Yapının 3 Boyutlu Analizi

 

Mevcut bina, 3 boyutlu yapı analiz paket programları (STA4CAD) ile modellenir. İncelemeler sonucunda tespit edilen malzeme dayanımları paket programda veri olarak girilir. Deprem yönetmeliğine uygun olarak lineer veya lineer olmayan analiz yöntemleri ile yapının deprem performansı belirlenir. Tüm taşıyıcı elemanların; taşıma kapasite kontrolleri yapılır. Yetersiz elemanlar analizler sonucunda tespit edilir.

Eski Eserlere İlişkin Restorasyon Uygulamaları

 

Her türlü, tarihi eser sınıfına giren ya da girmeyen; Camii, Medrese, İmarethane, Türbe, Han, Hamam vb. eserlerin restorasyon uygulamaları firmamız tarafından yapılmaktadır.